2019. május 7. Matematika érettségi

Országosan kedden Matematika vizsgatárgyból középszinten 1.222 helyszínen 69.233 vizsgázó emelt szinten pedig 88 helyszínen 3.386 vizsgázó tett érettségi vizsgát Mértani sorozat, módusz és medián, vektorok, százalékszámítás, geometria, gráfok, halmazok is szerepeltek a feladatok között a középszintű matekérettségiben.